شناسه خبر : 11377

به گزارش چابک آنلاین، علی نوروزی باروق، مجتبی رجبی کشفگر، جلیل کاظمی خیبری و مجید دهقان در ترکیب هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور قرار گرفتند.

همچنین، افشین احمدی در ترکیب هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابورماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای