شناسه خبر : 11376

به گزارش چابک آنلاین، علی صدیقی به نمایندگی از شرکت کاسپین تامین جایگزین فرهاد همدانی در هیئت‌مدیره شرکت پارس دارو شد.

همچنین رضا براتی، نادیا صدفی زاده،  محمد رضا روئینی و سهیل سهیلی در هیئت‌مدیره شرکت پارس دارو ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای