شناسه خبر : 11335

به گزارش چابک آنلاین، حجت اله برامکی یزدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی جایگزین علیرضا نبئی در هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس ماندگار شد.

همچنین حسن کوه خواهی، هادی وکیلی، علی کدخدا شهریاری و مجید محمدی در هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس ماندگار شدند

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای