شناسه خبر : 11305

به گزارش چابک آنلاین، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری گفت:هم‌اکنون ۱۸ درصد جمعیت جامعه هدف روستایی و عشایری استان عضو این صندوق هستند.

جعفر شاه‌بندری افزود: در استان ۱۶۳ هزار و ۵۱۳ نفر به عنوان جامعه هدف شامل روستاییان، عشایر و شهرهای زیر۲۰ هزار نفر هستند، که می‌توانند از مزایای بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند و از این تعداد ۹۶هزار و ۹۸۵ نفر در مناطق روستایی و عشایری ساکن هستند.

وی اظهار داشت: از جامعه هدف روستایی  ۲۹ درصد معادل ۲۶ هزار و ۲۷۹ نفر عضو این صندوق شده‌اند.

شاه‌بندری با بیان اینکه ۶۶هزار و ۵۲۹ نفر از جمعیت هدف در مناطق شهری زیر۲۰ هزار نفر جمیعت ساکن هستند، افزود: ۲۶هزار و ۲۷۹ نفر از این تعداد معادل ۳.۷ درصد جمعیت هدف زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای