شناسه خبر : 11297

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه تعاون اعلام کرده است که در راستای سیاست های بیمه مرکزی در خصوص حذف  فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث، زیر ساخت لازم برای دسترسی و اخذ الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث برای بیمه گزاران خود فراهم کرده است و از این پس در کلیه فرآیند صدور از جمله فروش و تمدید بیمه نامه و خسارت بیمه نامه شخص ثالث، بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی قابل انجام خواهد بود.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای