شناسه خبر : 11294

اختصاصی چابک‌آنلاین

به گزارش چابک آنلاین، تسویه مبلغ 147 میلیارد ریال طلب ارزی شرکت بیمه اتکایی امین از یک شرکت بیمه خارجی به نتیجه نهایی نرسیده است.

گفته می شود که اقدامات انجام شده  برای تسویه مبلغ 537 میلیارد ریال بدهی ارزی شرکت بیمه اتکایی امین به شرکت های بیمه خارجی نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده.

این گزارش می افزاید که موارد مذکور مربوط به سال‌های قبل شرکت بیمه اتکایی امین است که به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال وجود بین المللی هنوز به نتیجه نرسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای