شناسه خبر : 11292

به گزارش چابک آنلاین، محمد قائد به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور انتخاب  و جایگزین رضا کمالی شد.

قائد، پیش از این، به عنوان رییس هیات مدیره در این شرکت حضور داشته و اکنون نیز به عنوان یکی از اعضا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

جمشید صوفی، علی طوماری، علی نجفی خانقاه و احسان بی طرف نیز به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور معرفی شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای