شناسه خبر : 11245

به گزارش چابک آنلاین، یونس الستی، مدیر عامل و عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شد.

تا پیش از این، مدیریت عاملی این شرکت را عزیز اله عصاری به مدت کمتر از یک ماه بر عهده داشت.

عباس حسنی کبوترخانی نیز به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در این شرکت معرفی شد.

درحال حاضر اعضای هیات مدیره این شرکت را افرادی چون رضا یزد خواستی، عباس حسنی کبوترخانی، مجتبی کباری، یونس الستی و عباس کفاش طهرانی تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای