شناسه خبر : 11244

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه سال 98 چیزی حدود (۱۰,۹۹۰) میلیون ریال اعلام شد که نسبت مدت مشابه قبلی افزایشی 103 درصدی داشته است.

زیان خالص هر سهم این شرکت نیز در دوره مذکور برابر با (110) ریال و زیان عملیاتی آن نیز معادل (۱۱,۲۱۱) برآورد شده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 99.999 درصد از سهام شرکت سرمایه گذری مسکن منطقه غرب را در اختیار دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای