شناسه خبر : 11225

اختصاصی چابک‌آنلاین

به گزارش چابک آنلاین، رحمن مارینی به جای سعید خدامرادی به عنوان رئیس، به  ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند اضافه شد.

همچنین شهاب الدین عزیزی خادم، مهدی نوراحمدی، ابراهیم ولدخانی و محمدحسن حسینی خامنه در ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند ماندگار شدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای