شناسه خبر : 11208

به گزارش چابک آنلاین، سید مهدی سدیدی به عنوان نایب رییس جدید هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید انتخاب و جانشین علی خورسندیان شد.

سدیدی در حال حاضر مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها است.

علی سعیدی نیز که تا پیش از این به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه و عضو هیات مدیره این شرکت فعالیت می کرد، کرسی خود را ترک گفته و تاکنون کسی به عنوان جایگزین وی معرفی نشده است.

در حال حاضر اعضای هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید را افرادی چون حیدر فروغ نژاد، غلامرضا زال پور، حسنعلی قنبری ممان و سید مهدی سدیدی تشکیل می دهند.

در حال حاضر 70.43 درصد از سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در اختیار بانک سپه قرار دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای