شناسه خبر : 11103

به گزارش چابک‌آنلاین، عیسی اسحاقی،مدیرعامل پیشین شرکت نفت ایرانول، به عنوان رئیس موظف هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت معرفی و جایگزین سیدابوالحسن سیدخاموشی شد.

محمدمهدی طوفانی نژاد، حسن وفائی، احمد باباخانلو، محمد نظری وعیسی اسحاقی ترکیب هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت را تشکیل می دهند.

اسحاقی،مدتی قبل از شرکت نفت ایرانول جدا شد و اوایل امسال هم به عضویت در هیات مدیره شرکت نفت بهران درآمد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای