شناسه خبر : 11042

به گزارش چابک‌آنلاین، زیان انباشته شرکت توسعه ساختمان سرمایه در سال منتهی به آذرماه 98 معادل (۶۶۷,۹۳۹) میلیون ریال اعلام شد.

بر اساس صورت های مالی منتشر شده، زیان خالص این شرکت در دوره مذکور برابر با (۲۱۹,۳۲۷) میلیون ریال و زیان خالص هر سهم آن برابر با ( 219) ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزایش داشته است.

زیان عملیاتی شرکت توسعه ساختمان سرمایه تا تاریخ گزارش معادل ( ۴۰,۴۲۸) میلیون ریال برآورد شده است.

در حال حاضر 98 درصد از سهام این شرکت در اختیار بانک سرمایه است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای