شناسه خبر : 11001

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه کارآفرین دریافت مدارک خسارت های بیماران کرونا و سایر خسارت های بیمه های عمر را به صورت الکترونیکی دریافت می کند و پس از بررسی، مبلغ خسارت را به شماره شبا بیمه گذاران پرداخت می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای