شناسه خبر : 10981

به گزارش چابک‌آنلاین، بانک دی  مبلغ 221.000 میلیون ریال سپرده ضمانت نامه بانکی شرکت بیمه تعاون را نزد خود مسدود کرد.

این ضمانت ها مربوط به هفت فقره قرارداد منعقد شده با گمرک  در سال 92 و با موضوع تضمین حقوق ورودی و جرایم خودرو، کالا و ترانزیت بوده که در پایان سال 93 به اتمام رسیده است.

با وجود اقدامات انجام شده، هنوز ضمانت نامه بانکی صادره ابطال نشده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای