شناسه خبر : 10979

به گزارش چابک‌آنلاین، یک عضو هیات مدیره بیمه ایران گفت:امروزه ثابت شده سازمان های یادگیرنده با ثبات بیشتری درتطبیق با تغییرات موفق هستند، 

سیدمحمدناصر مبرقعی افزود: شرکت هایی که عطش یادگیری را در نیروی انسانی خود تقویت می کنند موفق تر هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای