شناسه خبر : 10884

به گزارش چابک‌آنلاین، مراسم معارفه شاپور محمدی رییس جدید پژوهشکده پولی و بانکی با حضور اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، دکتر ابوالفضل نجارزاده، معاون اداری و مالی بانک مرکزی، هومن رضا مدنی شاهرودی مدیرکل حوزه هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای