شناسه خبر : 10703

به گزارش چابک‌آنلاین، 2702 میلیارد ریال از مطالبات شرکت بیمه البرز از بیمه گزاران، نمایندگان و بیمه گران اتکایی خارجی  که مربوط به شهریورماه سال 97 و قبل ازآن بوده تا پایان شهریور 98 وصول نشده است.

بررسی ها مشخص کرده که شرکت بیمه البرز بابت این مقدار طلب فقط 343 میلیارد ریال ذخیره در قالب مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته است.

شرکت بیمه البرز هنوز گزارش جدیدی  منتشر نکرده که آیا این مقدار طلب وصول شده است یا خیر؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای