شناسه خبر : 10486

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه رازی، ملک تجاری خود واقع در مشهد را به شرکت بیمه تجارت نو، به مبلغ 221 میلیارد ریال فروخت.

براساس این گزارش مبلغ 60میلیارد ریال از مبلغ مذکور در یک فقره چک توسط بیمه رازی  وصول شده است و بقیه مبلغ در 3 فقره چک پرداخت خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای