شناسه خبر : 10371

علیرضا معرفت به عنوان جانشین سیداحمد طاهری بهبهانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک سامان انتخاب شد.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، علیرضا معرفت به عنوان جانشین سیداحمد طاهری بهبهانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک سامان انتخاب شد.

اومدتی هم سرپرستی این بانک را بر عهده داشته است.

وی،تا پیش ازاین سمت‌های گوناگونی در بانک سامان داشته که از جمله آنها میتوان به مدیر بانکداری شرکتی، معاون اعتباری و قائم مقام مدیرعامل  اشاره داشت.

درحال حاضر،علیرضا معرفت، احمد مجتهد، بهرام فتحعلی، حسین قضاوی و فریده گرامی نژاد اعضای هیات مدیره بانک سامان را تشکیل می‌دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای