شناسه خبر : 10063

به گزارش چابک‌آنلاین، با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه سرمد و انتخاب اعضای حقیقی هیات مدیره برای دوسال آینده، احکام کمیته‌های حاکمیت شرکتی، توسط رئیس هیات مدیره این شرکت امضا شد.

بر اساس احکام مذکور، امیرمهدی امینیان به عنوان رئیس کمیته جبران خدمت، سیدمحمد یمنی به عنوان رئیس کمیته تطبیق مقررات، پرویز مقدسی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی، مجتبی کاتب به عنوان رئیس کمیته ریسک و اکبر عباسی ملکی به عنوان رئیس کمیته سرمایه‌گذاری به مدت دوسال منصوب شدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای