شناسه خبر : 20195

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه نامه کارفرما درقبال کارکنان شرکت های فعال در صنعت آسانسور مشکل دارد

بیمه نامه کارفرما درقبال کارکنان  شرکت های  فعال در صنعت آسانسور مشکل دارد

"ایرج نیازی" ، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: در صنعت آسانسور تنها از بیمه مسئولیت استفاده نمی‌شود و بیمه کارفرما درقبال کارکنان و بیمه نامه شکست مهندسی هم مورد استفاده قرار می گیرد./در سالجاری ،مشکلی در بیمه نامه کارفرما درقبال کارکنان ایجاد شده که تنها افرادی بیمه می‌شوند که در لیست بیمه باشند اما درگذشته به صورت بیمه نامه بی نام هم ارائه می‌شد.

حجم ویدیو: 3.93M | مدت زمان ویدیو: 00:02:01
ارسال نظر

خدمات بیمه ای