شناسه خبر : 19220

اختصاصی چابک آنلاین؛

تمام ظرفیت های بیمه مسئولیت مدنی توسط شرکت های بیمه ای دیده نشده است

تمام ظرفیت های بیمه مسئولیت مدنی توسط شرکت های بیمه ای دیده نشده است

"مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین: موضوع بیمه مسئولیت مدنی بسیار گسترده بوده و هیچوقت نمی توان گفت که تمام ظرفیت آن توسط شرکت های بیمه ای دیده شده است./ درچند سال اخیر، با نیازهای جدیدی که در بازار بیمه ایجاد شده و به تناسب آشنایی مردم با حقوق خود، این رشته بیمه ای نیز در حال گسترده تر شدن است.

حجم ویدیو: 4.97M | مدت زمان ویدیو: 00:02:31
ارسال نظر

خدمات بیمه ای