شناسه خبر : 18973

اختصاصی چابک آنلاین؛

علیرضا حجتی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین درگفت‌و گو با چابک‌آنلاین: برخی از شرکت‌های بیمه‌ای کم کاری خود را به گردن نمایندگان می‌اندازند درصورتیکه باید زیرساخت و چارچوب فروش آنلاین فراهم شود و دراختیار نمایندگان قرارگیرد و تا زمانیکه این دیدگاه در مدیران جا نیفتاده باشد نمی‌توانند شبکه فروش را بدرستی درک کنند.

حجم ویدیو: 4.82M | مدت زمان ویدیو: 00:02:27
ارسال نظر

خدمات بیمه ای