شناسه خبر : 18927

اختصاصی چابک آنلاین؛

"محمد اباذریان"، مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه سامان در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: شرکت بیمه سامان بااستفاده از ابزار الکترونیکی، محصول بیمه بدنه کیلومتری را طراحی کرد. محصول بیمه بدنه کیلومتری از حالت سنتی جاری عبور کرده و با توجه به نیاز مطرح شده از سمت بیمه‌گذاران طراحی شده است.

حجم ویدیو: 4.34M | مدت زمان ویدیو: 00:02:12
ارسال نظر

خدمات بیمه ای