شناسه خبر : 18884

اختصاصی چابک آنلاین؛

"سیروس تالاری"، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درگفت وگو با چابک‌آنلاین: خیلی سعی کردیم که یک ارتباط منطقی ساختاری وحرفه‌ای را درقالب یک پلتفرم بین نظام بیمه‌ای و وزارت نفت از یک سو و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت در سویی دیگر درخصوص بیمه تولیدات باراول اجرا کنیم، اما نتوانستیم به جمع بندی مشترک برسیم.

حجم ویدیو: 5.59M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51
ارسال نظر

خدمات بیمه ای