اختصاصی چابک آنلاین؛

"علیرضا حجتی"، عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین، درگفت و گو با چابک‌آنلاین: رتبه بندی شرکت‌ها درصورتی به معنای واقعی پیاده سازی می‌شود که یکسری شاخص‌ها برای همه اجرا شود و صحت و سقم آن را بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صحه بگذارد در غیراینصورت تنها شرکت‌هایی ضرر می‌کنند که صادقانه کار می‌کنند و…

همه اخبار
خدمات بیمه ای