اختصاصی چابک آنلاین؛

"مسعود همتی گل سفیدی"، سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: بالارفتن قیمت ارز در سال 99 حدود 55 تا 60 درصدهزینه‌ها دندانپرشکی را افزایش داد اما حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران ثابت بود./ به دلیل آنکه دندانپزشکی ضریب خسارت رشته درمان را افزایش می‌دهد شرکت‌های…

همه اخبار
خدمات بیمه ای