به‌منظور گسترش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهی فعالیت‌های استارتاپ های صنعت بیمه؛

تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران به‌منظور اختصاص پوشش‌های بیمه‌ای به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و شبکه آزمایشگاهی و همچنین شتاب‌دهی فعالیت‌های استارتاپ های بیمه‌ای در مرکز نوآوری و شتاب دهی صنعت بیمه منعقد شد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای