شناسه خبر : 18204

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت اسفند گاز پایتخت، اظهارکرد: بیمه گران بیمه مسئولیت تمام خطر را به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند درصورتیکه یکی از الزامات کار است .

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "حسن پورعلی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین،تصریح کرد: خدمات ارائه شده در خصوص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان از سوی بیمه گران خوب است اما پوشش تمام خطر ارائه نمی‌شود که بسیار مورد نیاز در این صنعت است.

شرکت اسفند گاز پایتخت، عضو انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای