شناسه خبر : 2972

نویسنده: اسماعیل دلفراز*

در ا ین راستا، تیم متولی برگزاری فراخوان، تمام تلاش خود را برای انجام این مهم به بهترین شیوه ممکن به کار بستند که صد البته چون برای اولین بار این اقدام در وزارت تعاون صورت گرفت و قبلا هم در وزارت نیرو آزمایش شده با کاستی هایی نیز ممکن است مواجه باشد.

یکی از معضلات جدی  کشورهای درحال توسعه، نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این نوع گزینش است.

به طور قطع تعیین مدیران براساس معیار شایسته سالاری و با درنظرگرفتن تخصص، تعهد و تجربه و گریز از معیارهای ناشایسته سالارانه مانند روابط خانوادگی، باندبازی و قومیت می تواند کارایی و اثر بخشی سازمان، رضایت شغلی پرسنل و شکوفایی خلاقیت ها و استعدادها را افزایش داده و مدیرانی که بر اساس این معیارهای  انتخاب شده اند می توانند برای انتخاب دیگر افراد هم از این معیارها تبعیت کنند که باعث شکوفایی سازمان متبوع شده و کیفیت فعالیت های سازمانی را هم به طور فزاینده ای افزایش دهند.

این روش در بسیاری ازکشورهای توسعه یافته اجرایی شده و درآموزه های دینی به خصوص درنهج البلاغه هم بر انتخاب فرد اصلح تاکید شده زیرا با بودن افراد نالایق چرخ اجتماعی واقتصادی کشور فلج خواهد شد و افراد روشن فکر و شایسته هم بی تفاوت ویا منزوی خواهند شد.

برعکس، هرگاه که در راس  یک سازمان، مدیرانی شایسته و با لیاقت، ماهر وآگاه به اصول وفنون مدیریت قرارگرفته اند، موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف تضمین شده و به همین دلیل مدیران شایسته یک سرمایه استراتژیک محسوب می شوند.

با اینهمه در خصوص جذب مدیرعامل بر اساس روش فراخوان در شرکت بیمه ملت که به دستور سرپرست وزارت تعاون آغاز شد یک امری پسندیده و تازه بوده که امید می رود این سنت همچنان ادامه یابد.

درا ین راستا، تیم متولی برگزاری فراخوان، تمام تلاش خود را برای  انجام این مهم به بهترین شیوه ممکن به کار بستند که صد البته چون برای اولین بار این اقدام در وزارت تعاون صورت گرفت و قبلا هم در وزارت نیرو آزمایش شده با کاستی  هایی نیز ممکن است مواجه باشد.

هر چند که فرایند دقیقی برای انجام این امر مهم تدوین شده بود و با امتیاز دهی به متقاضیان شرایط رقابت بر اساس  انصاف و عدل فراهم شده بود که جا دارد به تیم مصاحبه کننده خدا قوت گفت.

بنده هم به عنوان یکی ازافراد حاضر در لیست ده نفر منتخب این شیوه، درمصاحبه هم حضور یافته ام و حتی  در  برنامه ای استراتژیک و مکتوب به تبیین شرایط داخلی و تحلیل نقاط ضعف وقوت و بررسی عوامل خارجی یا به عبارتی فرصت ها وتهدید های بیمه ملت پرداختم.

جالب تر اینکه این شیوه  برای من نیز آزمون و تجربه ای متفاوت بود.

برکنار از این، تنها نکته  قابل تامل در این روند در نظر گرفتن امتیاز نسبتا بالا برای مصاحبه ای درحدود 20 دقیقه  بود و افراد مصاحبه کننده هم به طور قطع نمی توانند ارزیابی جامعی در بیست دقیقه داشته باشند.

با این حال، با توجه به اینکه فرصت تخصیص یافته برای همگان یکسان بود و تجربه نخست برای وزارت تعاون، درنهایت نمره قبولی را می توان به این آزمون داد و امید آن می رود که این روش توسط سایر سازمان ها نیز اجرایی شود.

* کارشناس صنعت بیمه

 

  • ناشناس

    چه جالب

  • NINA

    اره به جان خودشون .حتما با فراخوان میزارن مدیر عامل تعیین شه

ارسال نظر

خدمات بیمه ای