بیمه حکمت صبا؛

بدون شک یکی از دغدغه ها و نگرانی بسیار مهم مردم، هزینه های بسیار بالای خدمات درمانی می باشد خدماتی همچون بستری بیماران، اعمال جراحی، هزینه های دندانپزشکی و دارویی و غیره، علاوه بر هزینه های درمان شناخت و اطلاع از نوع مراکز درمانی مورد نظر و نیاز به انجام خدمات نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.

 به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه حکمت  جهت  بهره  مندی  هرچه  بیشتر و بهتر بیمه  شدگان  خود از مزایای بیمه درمان تکمیلی، مشکلات مرتبط با درمان را شناسایی نموده و جهت رفع آنها برای بیمه شدگان خود راهکارهای رفع  این  مشکلات را پیش بینی نموده و با برنامه ریزی مناسب نسبت به رفع مشکلات مذکور اقدام نموده  است.

این شرکت با انعقاد قرارداد ارائه خدمات درمانی برای بیمه شدگان خود در قالب قراردادهای گروهی درمان تکمیلی ، با یکی از بزرگترین شرکت  های ارزیابی خسارت درمان که مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و در عین حال پروانه فعالیت در این امر مهم را از بیمه مرکزی دریافت نموده و با استخدام کارشناسان آشنا به امور پزشکی و درمانی ، در سراسر کشور به ارائه خدمات بیمه ای در این زمینه می نمایند ، خدمات خود را به بیمه شدگان موضوع قراردادهای درمان تکمیلی ارائه می نماید .

قرارداد دریافت خدمات درمانی از شرکت ارزیابی خسارت مذکور به گونه ای تنظیم و منعقد گردیده است که بیمه شدگان این شرکت در قابل قرارداد های درمان تکمیلی ، که به علل بیماری نیاز به استفاده از تسهیلات و امتیازات قراردادهای مذکور باشند ، بدون کوچکترین نگرانی و در سریعترین زمان ممکن از طریق کارشناسان و عوامل مجرب شرکت مذکور به مراکز درمانی مربوطه در محل سکونت خود منتقل گردیده و از خدمات درمانی مراکز درمانی یاد شده استفاده نموده و به  امید خداوند متعال با بهبودی کامل به آغوش خانواده بازگردیده و زندگی خود را ادامه خواهند داد .

قرارداد مذکور به گونه ای تنظیم گردیده است که مراکز درمانی پس از استفاده از خدمات بیمه گر پایه ( سازمان های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و ... ) ، مابه التفاوت هزینه های معالجه و درمان بیمه شدگان را تا سقف تعهدات مندرج در قراردادهای منعقده با این شرکت را از این شرکت دریافت نمایند و بیمه شدگان طرف قرارداد این شرکت در مورد پرداخت هزینه های درمانی خود هیچ گونه نگرانی نداشته باشند .

این شرکت  باانعقادقراردادباکلیه مراکزدرمانی  اعم  ازبیمارستانهایخصوصی،دولتی ،نظامی،مراکزچشم  پزشکی،مراکزجراحیهای محدود،آزمایشگاهها،مراکزتصویربرداری ،کلینیک هاومطب  های  دندانپزشکی،مراکزفیزیوتراپی  و... درسراسرکشورتلاش می کند خدمات مطلوب خود را در این رشته بیمه ای سعی  به بیمه شدگان خود ارائه نماید .

 استثنائات درمان تکمیلی :

 • مطابق با مفاد آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه و شرایط عمومی بیمه تکمیلی درمان موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه گر در این بیمه نامه خارج می باشد :
 • اعمال جرای که به منظور زیبایی انجام می شود ، مگر آنکه ناشی از وقوع حوادث در طی مدت بیمه باشد .
 • عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر ، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد .
 • سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج
 • ترک اعتیاد .
 • خودکشی و اعمال مجرمانه ( توسط ) بیمه شده .
 • حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله و آتشفشان .
 • جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذی صلاح
 • فعل و انفعالات هسته ای .
 •  هزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر .
 • هزینه همراه بیماران بین 7 تا 70 سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و پزشک معتمد بیمه گر .
 • جنون
 • جراحی لثه
 •  لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند ، مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر .
 •  جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه ( در مدت بیمه ) تحت پوشش باشد .
 •  هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی
 • رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ، دور بینی ، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر دو چشم ( درجه نزدیک بینی یا دور بینی به اضافه نصف آستیگمات ) کمتر از 3 دیوپتر باشد .
 • کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آنها از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است .

مواردتحت پوشش بیمه درمان تکمیلی که با موافقت بیمه گر و بیمه گزار ، کف و سقف تعهدات مربوط به هر کدام از موارد مذکور تعیین می گردند عبارتنداز:

Untitled

Untitled

 • نیکسا درمان

  با توجه به افزایش هزینه های درمانی٬ بهترین راه حل برای کنترل سلامت و انجام امور درمانی٬ بیمه های تکمیلی می باشند.
  http://niksadarman.ir

ارسال نظر

خدمات بیمه ای