شناسه خبر : 6886

نویسنده: علیرضا حجتی

دردنیای کنونی فن آوری اطلاعات نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری تحولات جهانی دارد و یکی از ابزارها و بسترهای مهم توسعه همه جانبه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بیمه‌ای، توسعه فن آوری اطلاعات است.

دراین راستا، شرکت های موفق، رویکرد جدیدی در مسیر  آی تی و تکنولوژی روز اتخاذ می کنند که در رقابت شکل گرفته از رقبای خود عقب نیفتاده و بتوانند خدمات را به صورت ساده تر در دسترس مشتریان قرار دهند.

ازآنجایی که فرهنگ سازمانی درشرکت های بیمه ای به گونه ای بوده که مدیران نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های شرکت ایفا می‌کنند، شرکتی می تواند همسو با سیاست های روز دنیا حرکت کندکه علاوه بر تدوین استراتژی های مشخص فن آوری، مدیران آن نیز نگاه آی تی محور به محصولات داشته باشند.

این نگاه مدیران می تواند شرکت و صنعت بیمه را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده و فعالیت استارت آپ های بیمه ای هم در صنعت بیمه به خوبی و با جدیت بیشتری انجام پذیرد.

این نگاه البته،باید در شبکه فروش نیز پیاده سازی شود چراکه اگر نماینده بخواهد به روش‌های قبلی نسبت به فروش اقدام کنددر آینده نزدیک جایگاه خود را باید به نمایندگان آی تی محور واذار کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای