شناسه خبر : 10485

تلخ و شیرین صنعت بیمه در سالی که گذشت

نویسنده: سید محمد آسوده

سال ۹۸ با سیل آغاز شد و حادثه‌های فاجعه آمیز بسیاری در این سال رخ داده که درتاریخ صنعت بیمه بی سابقه بود و می‌توان نام این سال را سال خسارت‌های سنگین نامگذاری کرد.

 سال 98  با سیل شروع شد که یکی از بی سابقه ترین سیل ها درچندین سال گذشته بوده و خسارت های زیادی نیزایجاد کرد که بخشی از این خسارت ها بیمه ای و بخشی غیر بیمه ای بود اما شرکت های بیمه ای تلاش کردند که در کوتاه ترین زمان خسارت ها را بپردازند.

بعد از سیل، زلزله میانه و آذربایجان و ناآرامی ها رخ داد که این مسئله خسارت های زیادی به مواضع بیمه شده به ویژه بانک ها زدند که بانک ها درپوشش شرکت های بیمه ای بودند و خسارت های آن ها در حال پرداخت شدن است.

از سال 62 که در صنعت بیمه فعال هستم تاکنون وحتی قبل از آن در تاریخ صنعت بیمه این تعداد حادثه فاجعه آمیز در یک  سال سابقه ندارد و می توان اسم این سال را سال خسارت های سنگین گذاشت.

ازبعد کارهای مدیریتی، بیشتر شرکت های بیمه ای اساسنامه جدید خودرادر قالب مقررات حاکمیت شرکتی تصویب کردند و هیئت مدیره شرکت ها باید به اشخاص حقیقی تغییریابد وتمامی شرکت ها هیئت عامل هم داشته باشند و اینکه کارهای سیاست گذاری از کارهای اجرایی شرکت های بیمه ای جداشود خوب است.

شرکت های بیمه ای تقریبا به صورتی فعال، کمیته های مدیریت ریسک، حسابرسی و تطبیق مقررات خودرا ایجاد کرده اند و تمامی این کارها در بلند مدت به شرکت های بیمه کمک خواهد کرد و یکی از ویژگی های این طرح این است که اگر هیئت مدیره شرکت ها اشخاص حقیقی شوند مستقل تربوده و به سادگی نمی شود آنها را تغییر داد.

البته  یکی از ایراداتی که شرکت های بیمه ای در دوسال گذشته داشتند تغییرات زیاد مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره بود که این بی ثباتی ها شرکت ها را دچار مشکل خواهد کرد در شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از بدو تاسیس تاکنون ترکیب هیئت مدیره تغییر نکرده که این موضوع منجر به شناخت درست هیئت مدیره از شرکت می شود و با شناخت بیشتر شرکت بهتر اداره خواهد شد.

فعالیت مفید دیگری که درسال 98 انجام شد تغییر استانداردهای حسابداری به صورت تهیه نمونه صورتهای مالی شرکتهای بیمه بر اساس استانداردهای جدید حسابداری بود که با هماهنگی بیمه مرکزی و سازمان بورس و کارشناسان صنعت بیمه صورت گرفت و به تصویب شورای عالی بیمه رسید  و درآنجا تصویب شد یادداشت های آن توسط بیمه مرکزی تهیه شود . این مجموعه 70 صفحه  است ودرحدود دوهفته است که به شرکت های بیمه ای ابلاغ شده تا صورت های مالی سال 98 خودرا براساس این الگو تهیه کنند.

تغییر دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و تغییر اساسنامه سندیکاهم از تغییرات دیگری بود که در این سال رخ داده و دوگروه که نظرات گوناگونی داشتند توانستند درهماهنگی و انتخابات دبیرکل جدیدی را انتخاب کنند که از وقتی هم به صنعت بیمه آمده اند سندیکا فعال تر شده و مدیران صنعت بیمه هم با هم هماهنگ تر شده اند و امیدوارم که بتوانیم همه با هم کارکرده و تصمیمات سندیکایی درجهت بهتر شدن صنعت بیمه گرفته شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای