شناسه خبر : 16467

دبیرکانون سراسری کامیون داران، دلیل اعتراض کامیون‌های حامل سوخت را اعتراض به اجرای قانون ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عنوان و اظهار کرد: بر اساس این قانون، هر قراردادی که از نظر تاریخ، مدت زمان خاصی داشته باشد و کار معینی بخواهد، مشمول ماده ۳۸ می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، احمد کریمی افزود:بر اساس این ماده قانونی، رانندگان حامل سوخت که پیمان مشخصی دارند، ‌بایدبیمه اجباری شوند ولی ۵ درصد از مبلغ قرارداد را تأمین اجتماعی می‌گیرد، اما شرکت‌های پیمانکار شرکت پخش و طرف قرارداد با شرکت ملی پخش، این ۵ درصد را به جای کسر از قرارداد خود با دولت، از کرایه حمل رانندگان کم می‌کنند!

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای