شناسه خبر : 6884

اداره کل بیمه سلامت مازندران بیش از ۴۱ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و موسسات را پرداخت کرد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل بیمه سلامت مازندران گفت:41 میلیاردو 40 میلیون تومان مطالبات فروردین و اردیبهشت معاونتها و دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل، داروخانه های خصوصی، معوقات پزشک خانواده شهری استان و پاداش ارجاع پزشکان متخصص، این هفته پرداخت شد.

ظفرمند در شرح توزیع مطالبات بیمه ای با بیان اینکه بیشترین مبلغ پرداختی، طلب 15 میلیارد تومانی مربوط به 70 درصد بدهی فروردین بیمارستانهای دولتی دانشگاهی علوم پزشکی مازندران بود ، پرداختی مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانه های خصوصی استان را نیز 10 میلیاردو 600 میلیون تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه، 6 میلیارد تومان از 70 درصد مطالبات فروردین بیمارستانهای دولتی دانشگاهی علوم پزشکی بابل نیز پرداخت شده است افزود: 5 میلیاردو 300 میلیون بدهی اردیبهشت 80 درصد از پزشکان خانواده شهری و 3 میلیاردو 200 میلیون تومان از 80 درصد معوقات دوماه نخست سال سطح یک روستایی معاونتهای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل و 340 میلیون تومان پاداش ارجاع پزشکان متخصص (پزشک خانواده) در اردیبهشت پرداخت شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای