شناسه خبر : 17684

تفاهم‌نامه بیمه سلامت و بهزیستی در خصوص حمایت از حقوق معلولان

تفاهم‌نامه بیمه سلامت و بهزیستی در خصوص حمایت از حقوق معلولان

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اجرای ابلاغیه شماره ۶۰۴۳۹۵ مورخ ۱۲ بهمن ۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مصارف هدفمندی با هدف خرید خدمات توانبخشی برای معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی، مفاد تفاهم نامه میان سازمان متبوع خود و بهزیستی در خصوص حمایت از حقوق معلولان را تشریح کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مهرداد الهامی در تشریح تفاهم‌نامه میان سازمان بهزیستی با سازمان بیمه سلامت درباره حمایت از حقوق معلولان، گفت: در ماده یک این تفاهم‌نامه به بهره‌مندی تعداد یک میلیون و ۱۶ هزار افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که دارای دفترچه معتبر از بیمه سلامت هستند، از خدمات توانبخشی به شرح پیوست این تفاهم نامه (خدمات ستاره دار ) تاکید شده است.

وی افزود: طبق ماده ۲، مدت تفاهم نامه از زمان شروع به مدت یک سال شمسی است که از تاریخ امضای تفاهم نامه آغاز می‌شود و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود .

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، تصریح کرد: شروع اجرای این تفاهم نامه و استمرار اجرای آن منوط به تامین اعتبار منابع مورد نیاز از سوی بهزیستی و ابلاغ آن به بیمه سلامت است، البته در صورت اتمام مدت مذکور و عدم تمدید تفاهم نامه اتمام و انجام کلیه تعهدات موضوع تفاهم نامه در حدود اعتبارات ابلاغی برای طرفین الزامی است.

الهامی اظهار کرد: در تعهدات بهزیستی به معرفی افراد دارای معلولیت جهت بهره مندی از خدمات توانبخشی موضوع تفاهم‌نامه، تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و تسهیل دسترسی بیمه سلامت به سامانه اطلاعاتی مربوطه در صورت نیاز، ارائه گزارش خدمات توانبخشی انجام شده به مراجع قانونی و کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون موضوع ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق معلولان و بروز رسانی آمار و اطلاعات افراد دارای معلولیت تحت پوشش و ارائه آن به بیمه سلامت اشاره شده است.

وی افزود: اطلاع رسانی به افراد دارای معلولیت جهت بهره مندی از خدمات توانبخشی، تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این تفاهم نامه و ابلاغ اعتبار مربوطه به بیمه سلامت نیز مورد تاکید است.

الهامی درباره تعهدات بیمه سلامت، گفت: خرید خدمات توانبخشی ستاره دار تعیین شده در پیوست تفاهم نامه برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی که دارای دفترچه معتبر از بیمه سلامت می باشند، نیز از مسائل مورد توجه در بیمه سلامت است.

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، تصریح کرد: همچنین ارائه گزارش خدمات انجام شده در فواصل زمانی حداقل سه ماه یک بار به تفکیک نوع خدمت و ارزش نسبی آن، تسهیل راهکارهای توسعه و افزایش خدمات توانبخشی ستاره دار و افزایش افراد دارای معلولیت تحت پوشش برخوردار از خدمات توانبخشی بهزیستی برای سالهای آتی، اطلاع رسانی به واحدهای ارائه دهنده خدمات جهت تسهیل در انجام و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت معرفی شده از طرف بهزیستی و همکاری در راستای محاسبه دقیق کارشناسی خدمات و پیشنهاد منابع اعتباری مورد نیاز در قانون بودجه سنواتی از تعهدات بیمه سلامت است.

بنابر اعلام پایگاه خبری بیمه سلامت، وی گفت: از سوی دیگر طرفین تفاهم نامه توافق نمودند با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای تفاهم نسبت به اجرایی نمودن تفاهم نامه و انجام سایر امور مربوطه اقدام نمایند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به ناظرین تفاهم نامه ارائه نمایند، البته معاونت توانبخشی بهزیستی و معاونت بیمه و خدمات سلامت ناظر اجرای تفاهم نامه خواهند بود؛ ضمن اینکه در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد تفاهم نامه با نحوه انجام کار، تاخیر و تعطل در انجام تعهدات موضوع تفاهم نامه به موضوع با حضور نمایندگان طرفین سطوح، حل و فصل خواهد شد.

الهامی افزود: در صورت عدم حصول نتیجه، بر اساس آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰ دی سال ۸۶ هیات وزیران رفع اختلال شده و ضمنا در سال جاری نیز تلاش خواهد شد، اعتبار مورد نیاز دریافت شود تا خللی در ادامه فرآیند ارائه خدمات ایجاد نگردد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای