شناسه خبر : 9991

در اولین روز هفته شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، تنها رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 3.95 درصد رسید.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش 4.66 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک پاسارگاد با کاهش 1.57 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.88 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک ایران زمین با افزایش 1.71  درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 3.79 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک سرمایه با کاهش 0.47 درصد رسید.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 12 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 7  بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای