شناسه خبر : 9936

در سومین روز کاری هفته شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، تنها رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۱.۱۴ درصد رسید.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۶۴ درصد شد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک ملت با کاهش ۲.۵۸ درصد رسید.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۶۵ درصد رسید و کمترین رشد از آن نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش ۰.۹۷ درصد شد.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۵۷ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای