شناسه خبر : 9894

در اولین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد ‌بانک پارسیان با افزایش 5 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک سینا با افزایش 0.02 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش 2.86 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک اقتصادنوین با کاهش 0.1 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به بانک آینده با افزایش 3.98 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سامان با افزایش 1.66 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 1.74 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک سرمایه با کاهش 0.43 درصد رسید.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 6 بانک  قرمزپوش و نماد 13 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای