شناسه خبر : 9830

در میانه هفته معاملات بازار شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد ‌بانک پارسیان با افزایش 4.99 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک پاسارگاد با افزایش 2.08 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش 0.17 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک سرمایه با افزایش ۴.۹6 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.98 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش 0.42 درصد تعلق داشت.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد دو بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 16 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای