شناسه خبر : 9791

در اولین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد ‌بانک صادرات با افزایش 4.61 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک ملت با افزایش 0.49 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش 4.2 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک اقتصادنوین با کاهش 1.11 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.99 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.75 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش 4.11 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک ایران زمین با کاهش 0.99 درصد رسید.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 9 بانک  قرمزپوش و نماد 9 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای