شناسه خبر : 9758

در آخرین روز کاری این هفته شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش 5 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.88 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام در بورس نیز به نماد بانک کارآفرین با کاهش 0.31 درصد تعلق گرفت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.64 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک گردشگری با افزایش 0.11 درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد تنها یک بانک قرمزپوش و نماد 18 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای