شناسه خبر : 9716

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییر اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد ‌بانک کارآفرین با افزایش 4.94 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.06 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش 2.28 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک ملت  با کاهش 0.74 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با افزایش 4.59 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک گردشگری با افزایش 1.92 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 3.37 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک سامان با کاهش 2.19 درصد رسید.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 6 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 14 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای