شناسه خبر : 9648

در چهارمین روز کاری هفته شاهد افت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد ‌بانک سینا با افزایش 4.62 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.2 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش 3.06 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک ملت  با کاهش 0.77 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک سرمایه با افزایش ۴.۹۵ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.98 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 3.21 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک دی با کاهش 2.9 درصد رسید.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 8 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 12 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای