شناسه خبر : 9498

در دومین روز کاری هفته شاهد رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۱۲.۸۴ درصد رسید و کمترین رشد از آن نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۰۷ شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۹ درصد و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش ۰.۸۸ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در بازار بورس و فرابورس نماد هر ۱۹ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای