شناسه خبر : 9398

در دومین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین ریزش شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با کاهش 4.94 درصد رسید و کمترین ریزش از آن نماد بانک تجارت با کاهش 1.75 دصد شد.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش 4.1 درصد و کمترین رشد به نماد بانک آینده با افزایش 1.97 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 4.91 درصد تعلق داشت و کمترین ریزش به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش 0.97 درصد رسید.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد قرمز رنگ شدن نماد 16 بانک و موسسه اعتباری و سبز رنگ شدن نماد 3 بانک بودیم.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای