شناسه خبر : 9381

در اولین روز هفته معاملات بازار شاهد افت چشمگیر قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، امروز شاخص تمام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس ریخت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک های ملت، اقتصاد نوین و خاورمیانه با کاهش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس متعلق به نماد بانک سینا با کاهش 2.55 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک آینده با افزایش 3.57 درصد رسید و کمترین رشد قیمت از آن نماد بانک شهر با افزایش 0.07 درصد شد.

بیشترین افت شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش 8.45 درصد رسید و کمترین افت شاخص سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش 0.97 درصد تعلق داشت.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران شاهد قرمز پوش شدن 16 بانک و موسسه اعتباری و سبزپوش شدن 3 بانک بودیم.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای