شناسه خبر : 9272

در دومین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست‌بانک با افزایش ۴.۹۹ درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۰.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش ۱.۹۱ درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۴۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک آینده با افزایش ۳.۶۱ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک ایران‌زمین با افزایش ۰.۵۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۲ درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۲.۱۱ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای