شناسه خبر : 9248

در اولین روز کاری هفته شاهد رشد چشمگیر قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک کارآفرین با افزایش 4.81 درصد شد و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سینا با افزایش 1.53 درصد اختصاص یافت.

امروز قیمت سهام هیچ یک از بانک های فعال در بورس افت نکرد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش 2.35 درصد تعلق گرفت و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.96 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش 2.58 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت سهام از آن نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 0.56 شد.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد 16 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد 2 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای