شناسه خبر : 9213

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 1.71 درصد رسید و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سینا با افزایش 0.35 درصد اختصاص یافت.

بانک شهر توانست بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری را در فرابورس با افزایش 3.95 درصد از آن خود کند و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سامان با افزایش 0.57 درصد تعلق گرفت.

بیشترین افت قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش 1.92 درصد و کمترین افت قیمت سهام به نماد بانک ملت با کاهش 0.2 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش 2.06 درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 0.12 درصد رسید.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران10 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز درآمد و 9 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شدند.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای